Dreptul Civil | Avocat Elisabeta Stan

Dreptul Civil

Consultanta juridica privind aspecte de drept civil;
Redactarea notificarilor, cererilor de chemare in judecata, tranzactiilor, contractelor;
Consultanta si asistenta in desfasurarea tranzactiilor imobiliare, verificarea veridicitatii si temeiniciei titlurilor de proprietate, a eventualelor dezmembraminte ale dreptului de proprietate sau a eventualelor garantii imobiliare instituite (ipoteca, servitute);
Asistenta si reprezentare in actiunile avind ca obiect redobandirea dreptului de proprietate, prescriptia achizitiva, uzufructul, actiunile posesorii, anularea diverselor tipuri de documente, rezilierea contractelor;
Legalizarea si punerea in executare a dispozitivelor hotaririlor judecatoresti;
Atestarea continutului, datei si identitatii partilor semnatare ale unui document.